Новости

2019 жылғы 13 ақпанда «Қазақстан мұғалімдері: неліктен жас адамдар бұл мамандықты тандайды және оларды осы мамандықта қалуға не ынталандырады?» атты Қазақстандағы бірінші зерттеудің қорытындылары талқыланды. Зерттеуді «Белес» талдау және стратегия орталығы» қоғамдық бірлестігі Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен өткізді.

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы және «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде Алматы қаласында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі және Алматы қалалық әкімдігінің қолдауымен жыл сайынғы «HackDay» инновациялық идеялар фестивалі өтті.

17 октября 2018 года в городе Астана состоится седьмое Совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Результаты Казахстана в PIRLS-2016 Международные сопоставительные исследования

По поручению Главы государства Министерством образования и науки Республики Казахстан разрабатывается проект Закона «О статусе педагога». По разработке данного законопроекта создана специальная рабочая группа. После разработки проектов Министерством планируется во всех регионах организовать встречи членов рабочей группы с педагогической и родительской общественностью с целью обсуждения данных законопроектов.

Оставить заявку